การแยกขยะสำคัญอย่างไร แนะนำแนวทางวิธีการแยกขยะก่อนทิ้ง ช่วยโลกง่ายๆ

0
750

การแยกขยะสำคัญอย่างไร

คัดแยกขยะด้วยตัวเองง่ายๆ ที่บ้านของท่าน การแยกขยะสำคัญอย่างไร เรียนรู้ให้ถูกวิธี หลักเกณฑ์ประกอบด้วยอะไรบ้าง?

การแยกขยะสำคัญอย่างไร? ในประเทศไทยของเรานั้น ถือเป็นประเทศที่มีขยะเยอะอย่างมาก ทั้งตามท้องถนนหรือจะเป็นตามแม่น้ำ แหล่งธรรมชาติ บ้านเรือนต่างๆ และ เพราะอะไรกันล่ะถึงมีขยะอยู่เต็มไปหมด เหตุผลนั้นมีหลากหลายประการ รวมถึงการไม่แยกขยะอีกด้วย ขยะนั้นมีหลากหลายประเภท มีทั้งอันตรายและไม่อันตราย ในปัจจุบันนั้นก็มีถังขยะที่แยกประเภทอย่างชัดเจน ถึงอย่างนั้นก็ยังมีขยะล้นอยู่ดี ในวันนี้จึงมาแนะนำวิธีการแยกขยะอย่างถูกต้องกัน

การแยกขยะ เป็นกระบวนการที่สำคัญในการดูแลสิ่งแวดล้อม และ สร้างสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นสำหรับทุกคนในโลก เรามีหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดการขยะให้อยู่ในที่ที่ถูกต้อง เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสร้างโลกที่ยั่งยืนมาให้เกิดขึ้น ในบทความนี้เราจะพูดถึงความสำคัญของการแยกขยะและแนวทางวิธีการที่ง่ายๆ ในการแยกขยะก่อนทิ้งเพื่อช่วยร่วมสร้างโลกที่ดีขึ้น

การแยกขยะ 3R คืออะไร ถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก และเป็นหัวใจหลักในการลดปริมาณขยะ ช่วยเหลือสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังสามารถง่ายต่อการนำไปสู่ขั้นตอนต่างๆ ในการกำจัดขยะทิ้งอีกด้วย ถ้าหากเราไม่แยกขยะก็จะทำให้การกำจัดขยะนั้นยากมากขึ้น เพราะขยะแต่ละประเภท ก็จะรวมกันเป็นจำนวนมาก ไม่สามารถที่จะกำจัดไปตามขั้นตอน ได้อย่างง่ายดาย และ การที่เราจะรู้จักการแยะขยะนั้น ก็ต้องรู้ประเภทขยะด้วย เพราะขยะแต่ละประเภท มีวิธีการแยกขยะที่แตกต่างกัน

แยกขยะ
เครดิต: ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์

4 ถังขยะที่ใช้ในประเทศไทย มีสีอะไรบ้าง แต่ละสีแตกต่างกันอย่างไร?

หลายๆ ท่านอาจจะเคยเห็น ถังขยะหลากหลายรูปแบบ และอาจจะยังไม่รู้ถึงความหมาย ของถังขยะแต่ละแบบ วันนี้เราจะมาแนะนำให้รู้จักว่า การทิ้งขยะลงถังยังไง ให้ถูกต้อง ตามวัตถุประสงค์ที่ประเทศไทย พยายามจะรณรงค์ให้เกิดการตื่นตัว และใส่ใจมากขึ้นต่อการทิ้งขยะในยุคปัจจุบัน

1.ประเภทขยะอินทรีย์ หรือ ขยะเปียก

ถังขยะเปียก สีเขียว
ถังขยะเปียก สีเขียว

สีของถังขยะอินทรีย์: สีเขียว

ขยะอินทรีย์หรือขยะเปียก (Organic waste) คือ ของที่มาจากสิ่งมีชีวิต หรือ สิ่งที่เรารับประทาน เช่น พืชผัก แล ะผลไม้ที่เป็นเศษเหลือจากการรับประทานอาหาร หรืออาจะเป็นเศษอาหารต่างๆที่เราได้รับประทาน นอกจากนี้ยังมี ใบไม้และกิ่งไม้ที่ตกลงมาจากต้นไม้ ด้วยนั่นเอง

ซึ่งขยะอินทรี ย์มีคุณสมบัติเป็นอาหารของจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์อย่างมาก มันจะสามารถย่อยสลายได้เอง ตามกาลเวลา และเปลี่ยนเป็นปุ๋ยธรรมชาติได้ เราสามารถนำสิ่งนี้มาใช้ได้โดย การนำขยะอินทรีย์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ เช่น การทำปุ๋ยหมัก เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะ และ ช่วยสร้างประโยชน์แก่การเกษตรได้อีกด้วย

วิธีการคัดแยกขยะอินทรีย์

 • ขั้นตอนที่ 1: เตรียมภาชนะทรงสูง เจาะรูระบายน้ำรอบถัง หลังจากนั้นใช้ถุงพลาสติกเจาะรอบถุงใส่ลงไปในภาชนะ จากนั้นน้ำนำไปฝังในดิน โดยให้ปากภาชนะโผล่พ้นเหนือดินเล็กน้อย
 • ขั้นตอนที่ 2: ใส่เศษอาหารต่างๆสลับไปกับดินหรือปุ๋ยคอก
 • ขั้นตอนที่ 3: เมื่อปุ๋ยคอกเต็มแล้ว ให้ปิดฝา แล้วรดน้ำทุกๆ 7 วัน เมื่อครบ 1 เดือนก็ได้ปุ๋ยหมัก และนำไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย

ประโยชน์จากการแยกขยะ: นำไปทำปุ๋ยหมักชีวภาพเพื่อใช้ในการเกษตรต่างๆ

การทิ้งขยะอินทรีย์ ไม่เป็นที่เป็นทาง แน่นอนว่าก็จะมีโทษ เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม และ ยังสามารถก่อให้เกิดกลิ่นเหม็นต่อสิ่งรอบข้าง และเป็นแหล่งอาหารของแมลงและสัตว์ป่าอีกด้วย ดังนั้น เมื่อมีขยะอินทรีย์สะสมมากเกินไป ในบริเวณใด ท่านควรนำไปทิ้งในถังขยะ ที่มีการจัดการขยะอินทรีย์ หรือ ถังกำจัดขยะอินทรีย์ (ถังสีเขียว) เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการสร้างกลิ่นเหม็น จากการเน่าเสีย และ ป้องกันไม่ให้เกิดการปนเปื้อนสารพิษในดินและน้ำอีกด้วย

2.ประเภทขยะรีไซเคิล

ถังขยะรีไซเคิล สีเหลือง
ถังขยะรีไซเคิล สีเหลือง

สีของถังขยะรีไซเคิล: สีเหลือง

ขยะรีไซเคิล (Recyclable waste) หมายถึงขยะ ที่เราทุกคน สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ หลังจากได้ผ่านกระบวนการรีไซเคิล (Recycling)มาแล้ว ซึ่งขยะรีไซเคิล จะมีคุณสมบัติเป็นวัสดุ ที่สามารถนำกลับมาใช้ได้ โดยส่วนใหญ่แล้วขยะรีไซเคิล จะเป็นวัสดุที่ผลิตจากพลาสติก โลหะ แก้ว และกระดาษ เป็นต้น

ตัวอย่างของขยะรีไซเคิลที่เราพบได้ทั่วไป ได้แก่ ขวดพลาสติก กระป๋องเหล็ก และ กระดาษ เป็นต้น การรีไซเคิลขยะรวมถึงการนำของเสียที่มีคุณค่านำมาใช้ใหม่ได้ เก่าแล้วแต่ยังสามารถใช้ได้ และยังสามารถเป็นวัตถุดิบของการผลิตสินค้าใหม่

วิธีการคัดแยกขยะรีไซเคิล

 • แก้ว: นำเข้าโรงงานและทำการล้างและนำมาใช้ใหม่ หรือในกรณีที่แก้วแตกจะถูกน้ำแยะสี และเข้าเครื่องบดเพื่อหลอมแก้วใหม่
 • กระดาษ: นำมาคัดแยกขยะ และทำเป็นขยะรีไซเคิล
 • พลาสติก: พลาสติกที่คงรูปแข็งตัวอยู่แล้วจะไม่สามารถรีไซเคิลได้ แต่พลาสติกที่นำมาใช้ได้ก็ควรแยกตามประเภทพลาสติก 7 ประเภท

ประโยชน์จากการแยกขยะ: นำไปทำตามขั้นตอนทางเทคโนโลยีเพื่อนำกลับมาใช้เป็นวัสดุใหม่

การรีไซเคิล แน่นอนว่าจะช่วยลดปริมาณขยะ และ ยังช่วยลดการใช้วัตถุดิบที่ต้องใช้ใหม่ ทำให้ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และ ประหยัดพลังงานได้ ซึ่งเป็นผลดีอย่างมาก ต่อโลกของเรา นอกจากนี้การนำขยะมารีไซเคิล ยังช่วยลดการปล่อยก๊าซต่างๆ จากการที่ต้องผลิตวัตถุดิบใหม่อีกด้วย ดังนั้นแล้ว การรีไซเคิลถือเป็นหนึ่งในวิธีการจัดการขยะที่ค่อนข้างจะมีประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม และ สามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ได้เป็นอย่างมาก

3.ประเภทขยะแห้ง หรือ ขยะทั่วไป

ถังขยะทั่วไป สีน้ำเงิน
ถังขยะทั่วไป สีน้ำเงิน

สีของถังขยะรีไซเคิล: สีน้ำเงิน

เป็นขยะที่สามารถนำกลับมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆได้หรืออาจจะไม่สามารถนำมาแปรรูปได้ เช่น เศษผ้า ซองขนม เซรามิก เศษกระเบื้อง ฯลฯ

วิธีการคัดแยกขยะแห้ง

 • ควรนำขยะที่มีน้ำอยู่เอาน้ำออก เพื่อง่ายต่อการจัดการตามขั้นตอนต่อไปและไม่ให้ส่งกลิ่นเหม็น

ประโยชน์จากการแยกขยะ: สามารถนำชิ้นส่วนของบรรจุภัณฑ์ไปผลิตหลอดไฟ ผลิตขาเทียม และทำประโยชน์โดยการผลิตสิ่งของอีกมากมายได้อีกด้วย

4.ประเภทขยะอันตราย

ถังขยะอันตราย สีแดง
ถังขยะอันตราย สีแดง

สีของถังขยะรีไซเคิล: สีแดง

เป็นขยะที่มีการปนเปื้อนของสารเคมี สารอันตราย วัตถุมีพิษ วัตถุที่มีการกัดกร่อยและเป็นอันตรายต่อร่างกายมนุษย์ เช่น ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่ หลอดไฟ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ยาหมดอายุ กระป๋องสเปรย์ ฯลฯ

ขยะอันตราย (Hazardous waste) คือ ของเสียที่มีสารที่อันตรายต่อสุขภาพของเรา หรือ สิ่งแวดล้อมอยู่ภายใน ซึ่งสารจากขยะอันตรายเหล่านี้ สามารถทำลายร่างกายของเราได้ นอกจากนี้ยังสามารถทำลาย สิ่งแวดล้อมได้โดยตรง โดยส่วนใหญ่ถังขยะอันตราย จะเป็นสารเคมี จากอุตสาหกรรม หรือสารพิษที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมมนุษย์ เป็นต้น

 • น้ำมันเครื่อง ยางรถยนต์ สารเคมี แบตเตอรี่ เป็นต้น

วิธีการคัดแยะขยะอันตราย

 • ก่อนการทิ้งขยะตรวจสอบให้ดีก่อนว่าขยะที่เราจะทิ้งนั้นจะไม่ก่อให้เกิดอันตราย ตรวจเช็คให้ดีว่ายังสามารถใช้งานได้ตามปกติหรือไม่

ประโยชน์จากการแยกขยะ: การแยกขยะอันตรายไม่ได้รับประโยชน์อะไร ควรกำจัดตามขั้นตอนให้ถูกวิธีเพื่อไม่ให้เกิดอันตราย

ขยะอันตราย ถือว่าเป็นขยะที่มีความเสี่ยงสูงต่อสุขภาพ และ สิ่งแวดล้อม หากเราไม่มีการคัดแยกให้ดี จะทำให้เกิดอันตรายต่อสิ่งรอบตัวเรา รวมถึงตัวเราเอง ดังนั้นจึงต้องมีการจัดการเฉพาะเจาะจง มีการแยะขยะใส่ในถังสีแดง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และ สุขภาพมนุษย์ นั่นเอง

การจัดการขยะอันตราย ที่เราทุกคนควรทำ ต้องเป็นไปตามกฎหมาย และ มีความปลอดภัยสูงสุด โดยทุกคนจะต้องช่วยในการเก็บรวบรวมแยกแยะ และ ทำการจัดเก็บแยกตามประเภทของขยะอันตราย ไว้ในถังขยะสีแดง เพื่อป้องกันการปนเปื้อนกับขยะทั่วไป และควรนำไปจัดการทางอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ในสถานที่ที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้โดยเฉพาะ

ขยะ
เครดิต: สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

ช่วยโลก ช่วยชีวิต เห็นได้ว่าขยะนั้นมีด้วยกัน 4 ประเภท และแต่ละประเภท ก็มีวิธีในการคัดแยกอย่างชัดเจน แถมยังให้ประโยชน์แตกต่างกันอีกด้วย หากเรารู้จักการคัดแยกขยะ ก็จะทำให้ขยะตามบ้านของเราลดจำนวนน้อยลง และ จะเป็นการสะดวกอย่างมากกับวิธีขั้นตอนการนำขยะไ ปกำจัดตามแต่ละประเภท

ความสำคัญของการแยกขยะ

การแยกขยะมีความสำคัญเพื่อประโยชน์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมและชุมชนที่เราอาศัยอยู่

 1. ลดการปนเปื้อนของขยะ: การแยกขยะช่วยลดปัญหาขยะที่ปนเปื้อนกันอย่างไม่จำเป็นในถังขยะเดียวกัน ทำให้กระบวนการรีไซเคิลและการกำจัดขยะเป็นเรื่องง่ายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 2. การรีไซเคิล: การแยกขยะ ช่วยให้วัสดุที่สามารถรีไซเคิลได้ถูกนำกลับมาใช้ใหม่ เช่น กระดาษที่รีไซเคิลเป็นกระดาษใหม่, ขวดพลาสติกที่รีไซเคิลเป็นขวดใหม่ ซึ่งช่วยลดการใช้วัสดุใหม่และประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ
 3. ลดการปล่อยสารพิษ: การแยกขยะ ช่วยลดการสร้างสารพิษ ที่เกิดจากการผสมขยะที่ไม่เหมาะสม ช่วยลดการส่งมลพิษไปยังสิ่งแวดล้อม เช่น การสร้างแก๊สเรือนกระจกจากขยะที่เน่าเสีย
 4. สร้างแรงจูงใจในการแก้ไขปัญหา: การแยกขยะเป็นการสร้างสติปัญญาให้กับปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อม ทำให้ผู้คนมีการรับรู้และรู้สึกสำคัญในการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 15 การกระทำง่ายๆ ช่วยลดภาวะโลกร้อน ทำได้ด้วยตัวเอง สร้างจิตสำนึกที่ดี

การแยกขยะก่อนทิ้ง ไม่เพียงแต่ช่วยลดปัญหาขยะ และ สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น เพื่อคน และ โลก แต่ยังเป็นการสร้างมาตรฐานและประเมินสมรรถนะทางสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นอีกด้วย ดังนั้น ความรับผิดชอบในการแยกขยะ ควรเป็นสิ่งที่เราทุกคนควรทำ เพื่อสร้างอนาคตที่ยั่งยืน และ สิ่งแวดล้อมที่สมบูรณ์แข็งแรง

ติดตามบทความใหม่ๆ…. ความสุข

กิจกรรมง่ายๆ ช่วยโลก… ภาวะโลกร้อน คืออะไร?

บทความก่อนหน้านี้28 คำคมจากหนังดัง ประโยคเด็ดจาก ภาพยนตร์ดี อัปเดตล่าสุด 2023
บทความถัดไป12 ต้นแคคตัส ยอดนิยม

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่