10 ทักษะสำคัญ ในการสมัครงาน

0
95

10 ทักษะสำคัญ ในการสมัครงาน ของคนยุคใหม่ อัปเดตล่าสุด 2023 

10 ทักษะสำคัญ ในการสมัครงาน

10 ทักษะสำคัญ ในการสมัครงาน เมื่อเราจะสมัครงาน เราจำเป็นที่จะต้องมีทักษะต่างๆ เอาไว้มัดใจ HR ในองค์กร อีกทั้งยังเป็นตัวช่วยในการชูโรง ให้เราโดดเด่นกว่าพนักงานคนอื่นๆที่เป็นคู่แข่งของเราในการสมัครงาน ดังนั้นแล้ว คนยุคใหม่ทุกคนควรที่จะตามหา ทักษะในการสมัครงาน เรซูเม่ เอาไว้ใช้ยื่นในการสมัครงานในยุคนี้

ทักษะในการสมัครงาน ในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้น ตลาดแรงงานอาจจะต้องการคนน้อยลง ทำให้การมีทักษะต่างๆ ที่สำคัญและจำเป็นในการอยู่รอดในยุคนี้ยิ่งจำเป็นมากยิ่งขึ้น ไม่เช่นนั่น นอกจากคนอื่นๆที่จะมาแย่งงานเราแล้ว ยังมีหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์ที่จะมาคอยแทนที่มนุษย์อย่างเรา

ในการสมัครงานยุค 2023 ที่หากท่านต้องการ ที่จะได้งานทำชัวร์ ทักษะในการทำงาน ที่เราจะเอามาแนะนำกันในวันนี้นั้น ถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญ และมีความจำเป็นอย่างมาก สกิลในการทำงาน ที่ต้องมี ในปี 2023 นี้ ได้ถูกเรารวบรวมเอาไว้ทั้งหมดแล้ว หากท่านอยากเติมโต ในงานที่ท่านจะทำนั้น ท่านก็ต้องมีพื้นฐาน และมี 10 ทักษะที่ควรมี ในการทํางาน เพื่ออนาคตที่สดใส

ทักษะการทำงาน ในองค์กร ที่จะช่วยให้ชีวิตการทำงานราบรื่น 100%

รีวิว ทักษะการทำงาน ในองค์กร เป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญอย่างยิ่งในการอยู่ร่วมกับเพื่อนร่วมงาน เพื่อให้ชีวิตการทำงานของเราสบายและราบรื่นมากยิ่งขึ้น ซึ่งปัจจุบันนี้ ทักษะ Hard Skills อย่างเดียวคงยังไม่พอ เด็กรุ่นใหม่จำเป็นที่จะต้องเพิ่มทักษะในเรื่องของ ทักษะการทำงาน Soft Skills เพื่อให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานมากขึ้น

  • Time management (การบริหารเวลา)
  • Complex Problem Solving (ทักษะการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน)
  • Positive Attitude (ทัศนคติเชิงบวก)
  • Emotional Intelligence (ความฉลาดทางอารมณ์)
  • Critical Thinking (การคิดเชิงวิพากษ์)
  • Creative thinking (ความคิดสร้างสรรค์)
  • Flexibility and Adaptability (ความสามารถในการปรับตัวและความยืดหยุ่น)
  • Teamwork and Collaboration (ทักษะการทำงานเป็นทีม)
  • Communication Skill (ทักษะการสื่อสาร)
  • Leadership (ภาวะการเป็นผู้นำ)

10 ทักษะการทำงานที่ดี ในองค์กร สิ่งสำคัญที่ควรมีในการสมัครงาน

ถ้าท่านอยากจะสมัครงาน อยากจะทำงานได้ ทักษะการทำงาน คือ เรื่องที่มีความสำคัญอย่างมาก skill ในการทำงาน คือสิ่งที่ท่านจะต้องมี เพราะมันเป็นสิ่งที่จะติดตัวท่าน และช่วยเหลือท่านได้ ในชีวิตการทำงานของท่าน ทั้งในอนาคตอันใกล้ และอนาคตที่ไกลออกไป อีกทั้ง ทักษะการทำงาน ที่ควรมีติดตัว คนที่ทำงานอยู่แล้ว ก็ควรต้องมี ซึ่งก็จะมีทั้งหมด ดังนี้

Time management (การบริหารเวลา)

Time management

การบริหารจัดการเวลา เป็น ทักษะที่สำคัญในการทำงาน เพราะถ้าเราบริหารเวลาไม่เป็นจะทำให้การทำงานเกิดการผิดพลาดจากการวางแผนได้ ทำให้งานเสร็จไม่ทันเวลาหรือไม่บรรลุตามข้อตกลงมที่คุยกับทางลูกค้าไว้ได้ 

ทักษะอื่นๆสมัครงาน เรื่องของเวลา คือสิ่งที่มีความสำคัญมาก ไม่ว่าจะในเรื่องอะไรก็ตาม ยิ่งกับการทำงานแล้ว ท่านจะต้อง บริหารเวลาเป็น เพราะมันจะสามารถช่วยในการ ควบคุมทุกอย่างได้ และท่านจะเป็นคนที่รับผิดชอบสูง

Complex Problem Solving (ทักษะการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน)

Complex Problem Solving

ทักษะและความสามารถพิเศษสมัครงาน การแก้ปัญหาที่ซับซ้อน หรือ Complex Problem Solving เป็น ทักษะที่ต้องมีในการทำงาน เพราะการทำงานหรือทำอะไรสักอย่างมักจะมีอุปสรรคเกิดขึ้นมากมายอยู่เสมอ เป็นสิ่งที่เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ 

Positive Attitude (ทัศนคติเชิงบวก)

Positive Attitude

เมื่อเรามีทัศนคติเชิงบวกต่อตนเอง และต่อสิ่งรอบข้าง จะทำให้การทำงานราบลื่นมากขึ้น ลดความเครียด มี ความสุข และลดความกดดันในตัวเองลงไปได้ อีกทั้งเราจะยังสามารถบริหารจัดการสิ่งต่างๆเกี่ยวกับงานได้ดีมากขึ้น

สกิลในการทำงาน ที่จะทำให้ทุกอย่างนั้น เป็นไปอย่างราบรื่นมากขึ้น ในการทำงานของท่าน ซึ่งการ มีทัศนคติในแง่บวก คือเรื่องที่สำคัญอย่างมาก ทั้งตัวของท่านเอง และผู้อื่นที่ร่วมงานกับท่าน ตัวอย่าง skill ใน resume

Emotional Intelligence (ความฉลาดทางอารมณ์)

Emotional Intelligence

เราต้องรู้จักควบคุมอารมณ์ของตัวเราเอง และสิ่งที่สำคัญมากที่สุดเลยก็คือ เราต้องเปิดใจรับฟังความเห็นคนอื่น และรู้จักสังเกตอารมณ์ของคนในทีม หรือลูกค้า ว่าตอนนี้มีท่าทีหรือสถานการณ์เป็นอย่างไร เพื่อที่จะได้คุมสถานการณ์ถูก ทักษะเขียนในเรซูเม่

Critical Thinking (การคิดเชิงวิพากษ์)

Critical Thinking

ทักษะ ใน resume การวิพากษ์วิจารณ์ที่ดีคือการเอาเหตุผลและข้อมูลต่างๆมาโต้แย้งกัน เพื่อให้ตัดสินเหตุการณ์ต่างๆได้ง่ายมากขึ้นกว่เาดิม อีกทั้งยังทำให้คนในกลุ่มอาจจะกล้าคิดสิ่งใหม่ เกิดความคิดสร้างสรรค์ และนำพามาสู่ผลงานที่ดีขึ้น

การ มีความคิดเชิงวิพากษ์ ถ้าจะให้อธิบายแบบง่ายๆนั่นก็คือ การที่ท่านต้องมีข้อแคลงใจบ้าง กับงานที่ทำ เพื่เป็นการพิสูจน์ทางหนึ่งว่า มันดีที่สุดแล้วหรือยัง ตามแนวคิดของท่าน ซึ่งการ มีความคิดเชิงวิพากษ์ แบบพอเหมาะ จะทำให้งานออกมาดี

Creative thinking (ความคิดสร้างสรรค์)

Creative thinking

Soft skill ใน resume เป็นทักษะที่อยากให้คนรุ่นใหม่มองหาแนวทางความคิดใหม่ๆ เพื่อนำมาพัฒนาวิธีการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิม โดยวิธีการที่จะทำให้เรามีความคิดเหล่านี้ก็มาจากการ เรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ หรือ การอ่านหนังสือ ใส่ skill ใน resume

ทักษะการทำงาน ที่จำเป็น และเป็นเรื่องที่ขาดไม่ได้เป็นอันขาด กับคุณสมบัติที่ท่านต้องมี นั่นก็คือการที่จำเป็นต้อง มีความคิดสร้างสรรค์ เพื่อทำให้ผลงานโดดเด่น และทำให้อนาคตในการทำงาน สดใสมากขึ้นแน่นอน

Flexibility and Adaptability (ความสามารถในการปรับตัวและความยืดหยุ่น)

Flexibility and Adaptability

ทักษะต่างๆในการทำงาน ที่สำคัญและจำเป็นอย่างมากในยุคนี้เลยก็คือ ความสามารถในการปรับตัวและความยืดหยุ่น เนื่องจากว่า เราต้องทำตัวให้เหมาะและทันกับสถานการใหม่ๆอยู่เสมอ เรียนรู้และเปิดใจรับเทคโนโลยีใหม่ๆ

ทักษะที่ใช้ในการสมัครงาน เมื่อเราเข้าไปทำงาน ในองค์กรใดสักองค์กรหนึ่ง เรื่องของการปรับตัว คือเรื่องที่มีความสำคัญมาก เพราะเมื่อท่าน สามารถปรับตัวได้ดี ท่านก็จะทำงานที่ดีได้ อย่างรวดเร็วมากขึ้น และประสบความสำเร็จได้ง่ายขึ้น

Teamwork and Collaboration (ทักษะการทำงานเป็นทีม)

Teamwork and Collaboration

ทักษะที่ควรมีในการสมัครงาน การทำงานเป็นทีม จะช่วยให้เราได้เห็นมุมมองใหม่ๆ จากคนอื่นๆที่เราไม่ได้คิดหรือคาดไม่ถึงนั่นเอง สิ่งนี้จะก่อให้เกิดการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ เป็นการรวมพลังความคิดช่วยกันทำงาน เปิดโอกาสให้ทุกคนแสดงความคิดเห็น

เพราะการทำงาน ในประเภทของบริษัท หรือการทำงานเป็นกลุ่ม เป็นเรื่องส่วนใหญ่ที่ทุกคนต้องเจอ ซึ่ง การทำงานเป็นทีม ถือว่าสำคัญมาก เพราะงานของท่านจะราบรื่น และที่สำคัญคือ ท่านจะไม่มีปัญหากับคนรอบข้าง อย่างแน่นอน

Communication Skill (ทักษะการสื่อสาร)

Communication Skill

ทักษะการทำงานที่ดี จำเป็นต้องมีทักษะในการสื่อสาร เพราะการสื่อวารเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมาก หากเราสื่อสารกับคนอื่นๆที่เป็นลูกค้า หรือคนในทีมได้ไม่เข้าใจความหมายที่ถูกต้อง อาจทำให้งานเกิดความผิดพลาดได้ 

ทักษะที่ใช้ในการสมัครงาน บางครั้งความปรารถนาดีนั้น ก็อาจจะไม่ได้กลายเป็นเรื่องที่ดี หากท่านมี ทักษะในการสื่อสาร ที่แย่ๆ ซึ่งมันคือหนึ่งเรื่อง ที่ท่านต้องเรียนรู้ เพื่อมีการสื่อสารที่ดี แล้วรับรองได้เลยว่า งานท่านจะราบรื่นทุกทาง

Leadership (ภาวะการเป็นผู้นำ)

Leadership

Skill ที่ควรมีใน resume ภาวะการเป็นผู้นำ เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมาก ยิ่งเราโตขึ้นแล้วการที่จะเป็นหัวหน้าคนอื่นเราจะต้องสื่อสารให้ทุกคนในทีมมองเห็นเป้าหมายเดียวกันกับเรา ผู้นำที่ดี จะต้องมีสติ และรู้จักควบคุมอารมณ์ของตัวเองให้มีประสิทธิภาพ

ท่านอาจจะรู้สึกว่า ท่านเป็นลูกทีม หรือลูกน้อง จะต้อง มีภาวะความเป็นผู้นำ ไปทำไม ซึ่งถ้าหากท่านไม่ได้ต้องการ ที่จะเจริญก้าวหน้า ก็ไม่ต้องคิดเรื่องนี้ เพราะมันมีความสำคัญ กับคนที่มีความทะเยอทะยาน และอยากประสบความสำเร็จในงาน

สรุป ทักษะการทำงานของคนยุคใหม่ ที่วัยรุ่นควรมี เอาชนะใจ HR

เป็นไงกันบ้าง กับ 10 ทักษะที่จำเป็นในการทำงาน ที่เรา Kwaamsuk ได้นำเอามาเสนอ หวังว่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยในยุคปัจจุบัน ทักษะการทำงานของคนยุคใหม่ เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมาก เพราะการแข่งขันสูง เราจึงต้องทำการพัฒนาทักษะตัวเองอยู่เสมอ แม้ว่าจะเรียนจบมานานแล้ว ก็ยังต้องขวนขวายพัฒนาตัวเองอยู่เรื่อยๆ นั่นเอง

ในชีวิตการทำงานนั้น ทักษะการทำงานใหม่ๆ ที่พัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆ กับคนรุ่นใหม่ในปี 2023 ท่านจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องเรียนรู้ เก็บสะสมประสบการณ์ และพัฒนาเรื่องของ สกอลการทำงานที่จำเป็น ให้ช่ำชองยิ่งขึ้นเรื่อยๆ เพราะมันจะส่งผลโดยตรง ต่อการทำงาน และผลงานของท่าน ใครอยากขาดส่วนไหน ก็ขอให้เติมเต็มอย่างรวดเร็ว และประสบความสำเร็จในการทำงาน

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจเพิ่มเติม : 10 เครื่องใช้ไฟฟ้า ซิงเกอร์ ขายดีที่สุด

อ้างอิงจาก : Jobsdb

บทความก่อนหน้านี้5 อันดับ อาหารวิตามินดีสูง
บทความถัดไป5 ซีรี่ย์แนวพ่อมด แม่มด ที่พลาดไม่ได้

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่