10 คณะที่นักศึกษาสนใจเรียนมากที่สุด 2023

0
120

10 คณะที่นักศึกษาสนใจเรียนมากที่สุด 2023 คณะยอดฮิตติดเทรนด์

10 คณะที่นักศึกษาสนใจเรียนมากที่สุด 2023 จะมีคณะอะไรบ้าง ใช่คณะที่เราแอบมองๆไว้รึเปล่า สำหรับนักเรียนมัธยม หรือ คุณพ่อคุณแม่ท่านไหน กำลังหาข้อมูล คณะที่มีคนเลือกมากที่สุด เพื่อศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ท่านมาถูกที่แล้ว เพราะเราได้รวบรวมข้อมูลมาให้ อัปเดตใหม่ล่าสุด 2566 ว่าคณะยอดฮิต เรียนแล้วไม่ตกงานมีคณะไหนบ้าง 

คณะยอดฮิต สายวิทย์  สายศิลป์ เรียนแล้วไม่ตกงาน มีคณะไหนบ้าง ?

สำหรับบทความนี้ ใครที่ยังหาตัวเองไม่เจอ ว่าอยากเรียนอะไร ต้องการเข้าเรียนคณะไหน ต้องมาดูเลย ผู้เขียนได้รวบรวม รีวิว มาให้ทั้ง คณะยอดฮิต สายวิทย์ และ คณะยอดฮิต สายศิลป์ มีคณะอะไรบ้างที่เป็น คณะยอดฮิต ที่หลายๆคนเลือกเรียน จบมาแล้วสามารถไปทำงานอะไรได้บ้าง ใช่งานที่เราใฝ่ฝันเอาไว้หรือไม่ ลองไปดูพร้อมๆกันเลย

เช็กได้ที่นี่ 10 คณะที่คนอยากเข้ามากที่สุด 2566 ไม่ตกงาน อัปเดตใหม่ล่าสุด

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะนี้เป็นคณะที่เรียนแล้วจบมามีงานทำแน่นอน อีกทั้งยังมีค่าตอบแทนในการทำงานที่ค่อนข้างสูง เป็น คณะที่คนอยากเข้ามากที่สุด คณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นหนึ่งในคณะที่ได้รับความนิยมมากในมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาต่างๆ มีศาสตร์ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบและสร้างสรรค์ผลงานทางวิศวกรรมอย่างเช่น การออกแบบโครงสร้าง, เครื่องกล, การใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์, และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมและสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้ยังมีสาขาวิชาย่อยในคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ครอบคลุมหลากหลายสาขาอย่างต่อเนื่อง เช่น วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมอากาศยาน วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ การศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ส่งเสริมให้นักศึกษามีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่มีประโยชน์ต่อสังคมและอุตสาหกรรม นักศึกษามีโอกาสได้รับประสบการณ์จากการฝึกงานและโครงการที่เกี่ยวข้องกับภาคธุรกิจ

ทำให้พวกเขามีความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดแรงงานและมีโอกาสทำงานในสาขาอาชีพที่ต้องการความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมต่างๆ ส่วนมากคณะวิศวกรรมศาสตร์มีคอร์สอบรมและส่วนนี้มีมาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีจนถึงระดับปริญญาเอกเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมเพื่อให้นักศึกษามีความเชี่ยวชาญเฉพาะในสาขาอาชีพที่ต้องการ

 • จบมาทำงานอะไร : วิศวกรโรงงานอุตสาหกรรม, วิศวกรเคมี, วิศวกรคอมพิวเตอร์, คลังสินค้า โลจิสติกส์ งานด้านการผลิต ควบคุมคุณภาพ

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

สำหรับน้องๆคนไหนที่ชอบเรียน Style เกี่ยวกับตัวเลข ต้องคณะนี้เลย จบมามีงานทำแน่นอน สามารถประยุกต์ใช้ในโลกการทำงานจริง คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีเป็นหนึ่งในคณะที่มีความสำคัญและเป็นที่นิยมมากในมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาต่างๆ คณะนี้มุ่งเน้นให้ความรู้และความเชี่ยวชาญในด้านการเงิน การบัญชี การธุรกรรมทางการเงิน การวิเคราะห์ทางธุรกิจ การวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์ การจัดการการเงิน และวิชาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทางการเงินและธุรกิจ

หน้าที่ของนักศึกษาในคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีคือศึกษาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทางด้านการเงินและบัญชี เพื่อให้เป็นผู้เชี่ยวชาญที่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลทางเศรษฐกิจและการเงิน เพื่อให้เกิดความรู้สึกในการบริหารจัดการทางการเงินในองค์กร นอกจากนี้ยังมีการฝึกงานและโครงการที่เกี่ยวข้องกับภาคธุรกิจ ทำให้นักศึกษามีโอกาสเสริมสร้างความรู้และความเชี่ยวชาญในการประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านการบัญชีและการเงินในสาขาอาชีพที่ต้องการ

 • จบมาทำงานอะไร : เจ้าหน้าที่การเงิน, นักวิเคราะห์ต้นทุน, นักวิเคราะห์และจัดวางระบบบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์, ผู้ตรวจสอบบัญชี, เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน

คณะอักษรศาสตร์ / มนุษยศาสตร์

คณะที่คนอยากเข้ามากที่สุด ในปัจจุบันนี้โลกของเราเปิดกว้างมากขึ้น การเรียนเรื่องภาษาต่างๆ ก็เป็นที่นิยมมากขึ้น ซึ่งมีหลายภาษามากๆ ให้ได้เลือกเรียน คณะอักษรศาสตร์หรือมนุษยศาสตร์เป็นหนึ่งในคณะที่มีลักษณะการศึกษาที่ตั้งไว้เพื่อศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับมนุษย์ วัฒนธรรม ภาษา ศิลปะ ปรัชญา ประวัติศาสตร์ สังคมวิทยา การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ศาสนา วรรณคดี และหลากหลายสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์และสังคม

นักศึกษาในคณะนี้มุ่งเน้นให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ ซึ่งมีลักษณะเชิงวิชาการที่เน้นการศึกษาอย่างลึกซึ้งและทักษะในการวิเคราะห์ คิดอย่างมีเหตุผล และสร้างสรรค์ความรู้ในสาขาที่สนใจ

หน้าที่ของนักศึกษาในคณะอักษรศาสตร์หรือมนุษยศาสตร์คือศึกษาวิช

 • จบมาทำงานอะไร : Copywriter, ติวเตอร์สอนภาษา, เซลล์ AE, นักเขียน, บรรณาธิการ, นักแปล, แอร์โฮสเตส, ล่าม, มัคคุเทศก์, ทำงานด้านโรงแรม

คณะบริหารธุรกิจ

คณะที่คนอยากเข้ามากที่สุด 2566 แน่นอนว่าจะขาดคณะนี้ไปไม่ได้เด็ดขาด เพราะเค้ามีให้เลือกหลากหลายสาขาวิชามากๆ เช่น  การจัดการ การตลาด และอื่นๆอีกมากมาย คณะบริหารธุรกิจเป็นหนึ่งในคณะที่มีความนิยมและสำคัญในมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาต่างๆ

คณะนี้มุ่งเน้นให้ความรู้และความเชี่ยวชาญในด้านการบริหารธุรกิจ การวางแผนธุรกิจ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การตลาด การเงินการคลัง การจัดการโลจิสติกส์ การเรียนการสอนเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจ และหลากหลายสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการธุรกิจ นักศึกษาในคณะนี้มุ่งเน้นให้ความรู้และทักษะที่สำคัญในการเตรียมตัวเข้าสู่อุตสาหกรรมและธุรกิจต่างๆ และเสริมสร้างความรู้ทางด้านการบริหารธุรกิจและการวางแผนกลยุทธ์ในองค์กร

 • จบมาทำงานอะไร : ธุรการ, งานธนาคาร, เจ้าหน้าที่การเงิน, นักธุรกิจ, ผู้จัดการ CEO, อาจารย์/นักวิชาการด้านบริหารธุรกิจ, เซลล์, งานโลจิสติกส์, งานจัดซื้อ

คณะวารสารศาสตร์/ นิเทศศาสตร์

คณะวารสารศาสตร์/ นิเทศศาสตร์ เป็นวิชาในการผลิตสื่อ ที่นี่เสนอผ่านทางช่องทางต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น โฆษณาตามโทรทัศน์ หรือ ภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ก็ตาม คณะวารสารศาสตร์หรือนิเทศศาสตร์เป็นคณะที่เน้นในการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับสื่อสารมวลชน วารสาร นิเทศศาสตร์ สื่อดิจิทัล สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโทรทัศน์ วิทยุ สื่อโซเชียลมีเดีย และการสื่อสารในสังคมที่เกิดขึ้นตามพื้นที่

นักศึกษาในคณะนี้จะได้รับความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเทคนิคการสื่อสาร การวิเคราะห์สื่อ การนำเสนอข้อมูล การสร้างเนื้อหาสื่อ การทำสถิติและระบบข้อมูลการสื่อสาร และหลากหลายสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร นอกจากนี้ยังมีการศึกษาเกี่ยวกับแง่มุมทางวัฒนธรรม สังคม และนำเสนอเกี่ยวกับสื่อสารในรูปแบบต่างๆ

 • จบมาทำงานอะไร : ครีเอทีฟ, กราฟิกดีไซเนอร์, ช่างภาพ, นักข่าว, งานวิทยุ, โทรทัศน์, งานประชาสัมพันธ์, วงการบันเทิงและภาพยนตร์, ผู้กำกับภาพยนตร์

คณะศิลปกรรมศาสตร์

เป็นคณะสำหรับคนที่ชอบในเรื่องของการออกแบบ การศึกษาเกี่ยวกับ ประยุกต์ศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ (Faculty of Fine Arts) เป็นหนึ่งในคณะที่มักมีในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ทั่วโลก คณะนี้มุ่งสร้างผู้เรียนให้มีความเชี่ยวชาญในศิลปะและงานศิลปะต่าง ๆ ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นหลายสาขาหลัก ๆ ได้ ดังนี้:

 1. ภาพถ่าย: สาขานี้เน้นการศึกษาและการปฏิบัติภาพถ่าย นักศึกษาสามารถเรียนรู้เทคนิคการถ่ายภาพ และ สร้างผลงานภาพถ่ายที่มีคุณภาพ
 2. จิตรกรรม: ในสาขานี้, นักศึกษา จะเรียนรู้เทคนิคการวาดภาพและจิตรกรรมทั้งแบบอนุรักษ์และแบบสร้างสรรค์
 3. ศิลปะการประดิษฐ์: นักศึกษาจะมีโอกาสที่จะทดลองใช้วัสดุต่าง ๆ เพื่อสร้างผลงานศิลปะที่ไม่ธรรมดาและมีความสร้างสรรค์
 4. ดนตรีและนาฏศิลป์: นักศึกษาสามารถศึกษาดนตรีและงานศิลป์ต่าง ๆ แบบจำลองและการแสดงสดในสาขานี้
 5. เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน: นักศึกษาสามารถศึกษาการสร้างสื่อและการใช้เทคโนโลยีในการสร้างสื่อต่าง ๆ ในสาขานี้
 6. การออกแบบและศิลปะกราฟิก: นักศึกษาจะเรียนรู้การออกแบบกราฟิก และ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการสร้างงานศิลปะ
 7. การแสดง: สาขานี้เน้นการแสดงอาชีพในละคร, บรรเลง, การแสดงความคิด, และอื่น ๆ
 8. การออกแบบแฟชัน: นักศึกษาในสาขานี้จะเรียนรู้การออกแบบแฟชันและสร้างเสื้อผ้าและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง

คณะศิลปกรรมศาสตร์มุ่งผลิตนักวาด, ศิลปิน, นักแสดง, นักดนตรี, นักออกแบบ, และผู้สร้างสรรค์งานศิลปะในหลากหลายรูปแบบ นักศึกษาที่เลือกศึกษาในคณะนี้มักมีความพิเศษในด้านศิลปะและความสนใจที่จะพัฒนาทักษะและความเชี่ยวชาญในสาขาที่เลือก

 • จบมาทำงานอะไร : มัณฑนากร, ช่างภาพ, ดารา, กราฟิกดีไซน์เนอร์, นักออกแบบเครื่องประดับ, นักร้อง, ศิลปินวาดรูป

คณะแพทยศาสตร์

คณะที่คนเลือกมากที่สุด แน่นอนว่าจะขาดคณะนี้ไปไม่ได้ เป็นคณะยอดนิยมตลอดกาลในสาขาของวิทยาศาสตร์ เป็นแขนงอาชีพที่ต้องใช้ทั้งความรู้และทักษะอย่างสูง ) เป็นหนึ่งในคณะที่มีความสำคัญมากในมหาวิทยาลัยหลายแห่งทั่วโลก เป็นคณะที่มุ่งผลิตแพทย์และนักวิชาชีพด้านสุขภาพที่มีความรู้และทักษะทางการแพทย์ เพื่อให้บริการดูแลสุขภาพแก่ประชาชนและทำงานในภาคสาธารณสุข

คณะแพทยศาสตร์เป็นคณะที่มุ่งสร้างแพทย์และนักวิชาชีพด้านสุขภาพที่มีความรู้และความสามารถในการรักษา, ดูแล, และป้องกันโรคของมนุษย์ นอกจากการศึกษาทางทฤษฎีและปฏิบัติแพทย์ นักศึกษาแพทย์ยังต้องมีความเข้าใจและยอมรับสากลและมีความรับผิดชอบทางอาชีพสู่สุขภาพของมนุษย์และสังคม

 • จบมาทำงานอะไร : ทำได้ทุกอย่างเที่ยวเกี่ยวข้องกับ หมอ เช่น หมอทั่วไป อายุรแพทย์ จิตแพทย์ กุมารแพทย์ ศัลยแพทย์ เป็นต้น 

คณะนิติศาสตร์

วิชาที่ว่าด้วยกฎหมาย และ กระบวนการยุติธรรมทางด้านต่างๆ คณะที่คนเลือกเยอะที่สุด มีการเรียนเกี่ยวกับ ข้อบังคับใช้กฎหมายต่างๆ เป็นหนึ่งในคณะที่มีความสำคัญและเป็นที่นิยมในมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ทั่วโลก เป็นคณะที่มุ่งผลิตนิสิตให้มีความรู้และความเข้าใจในด้านกฎหมายและระบบนิติศาสตร์

 • จบมาทำงานอะไร : อัยการ, ผู้พิพากษา/ตุลาการ, นิติกร, ทนายความ, ที่ปรึกษาทางกฎหมาย, ผู้ว่าราชการจังหวัด, นายอำเภอ, ปลัด, อาจารย์, รับราชการ

คณะวิทยาศาสตร์

เป็นคณะที่เรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติ ซึ่งผ่านการสังเกต ค้นคว้า และ วิจัย จากองค์ประกอบต่างๆ ว่ามีความเป็นมาอย่างไร ซึ่งมีหลายสาขาวิชามากๆ คณะวิทยาศาสตร์มักมีหลายสาขาวิชาที่นักศึกษาสามารถเลือกเรียนตามความสนใจ เช่น คณิตศาสตร์, ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา, วิทยาการคอมพิวเตอร์, ภูมิศาสตร์, อากาศ-ทะเล, Data Science, วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม, และอื่นๆ

คณะนิติศาสตร์มุ่งสร้างทักษะในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ นักศึกษาจะเรียนรู้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล, การสร้างสมมติฐาน, และการเปรียบเทียบข้อมูลเพื่อหาวิธีแก้ไขปัญหาทางวิทยาศาสตร์

 • จบมาทำงานอะไร :  นักวิทยาศาสตร์  ฝ่ายผลิต ผู้ควบคุมคุณภาพ นักวิจัยพัฒนา หรืองานในธุรกิจอุตสาหกรรมโรงงาน

คณะเศรษฐศาสตร์

เป็นอีกหนึ่งสาขาวิชาที่ตลอดต้องการอย่างมาก เพราะมีการเรียรรู้ในเรื่องของ วิธีการจัดสรรทรัพยากร การผลิต การกระจายสินค้า และการแข่งขันของตลาด คณะเศรษฐศาสตร์มักมีหลายสาขาวิชาที่นักศึกษาสามารถเลือกเรียนตามความสนใจ เช่น การเศรษฐศาสตร์ทั่วไป, การเงินและการธนาคาร, การตลาด, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, การเศรษฐศาสตร์สากล, การเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม, และอื่น ๆ

 • จบมาทำงานอะไร : นักวิเคราะห์สินเชื่อ,  เจ้าหน้าที่ธนาคาร, เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิเคราะห์การลงทุน, นักวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินของลูกค้า, โบรกเกอร์

สรุป คณะที่น่าสนใจ นักศึกษาสนใจเข้าเรียน จบแล้วมีงานทําแน่นอน 100%

น้อง ๆ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือผู้ปกครองที่กำลังหาแนวทางให้ลูกของท่านอยู่ แต่ยังไม่รู้จะลงเอยที่ไหนดี คณะที่น่าสนใจ 66 เลือกเรียน คณะที่จบแล้วมีงานรองรับ ที่เรา Kwaamsuk เอามาแนะนำ หวังว่าจะเป็นประโยชน์ ให้น้องๆ หรือ คุณพ่อคุณแม่ ได้ตัดสินใจกันง่ายมากขึ้น โดยคณะที่เราเอามาแนะนำนี้เป็น คณะที่จบแล้วมีงานทําแน่นอน

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจเพิ่มเติม : 15 ไอเทมสำหรับชาวออฟฟิศ

อ้างอิงจาก : Trueid

บทความก่อนหน้านี้12 หนังผีของต่างประเทศ ที่โคตรหลอน โคตรน่ากลัว
บทความถัดไป10 หน้าจอสำหรับสายเกม ตัวไหนน่าใช้ที่สุด

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่