10 ข้อดีของการอนุรักษ์ป่าไม้ คนละไม้คนละมือ ช่วยโลกให้อยู่นานๆ

0
776

10 ข้อดีของการอนุรักษ์ป่าไม้

10 ข้อดีของการอนุรักษ์ป่าไม้ ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ ความสำคัญ ที่เราควรตระหนัก

10 ข้อดีของการอนุรักษ์ป่าไม้ ที่ธรรมาชาติมนุษย์มักมองข้าม และคิดว่าเป็นเรื่องไม่คำญ ไกลตัว จนในปัจจุบันปี 2021 เกิดปลกระทบ ภัยพิบัติทางธรรมชาติมากมาย ที่ทำให้ชาวเรา ชาวโลกได้รับผลกระทบจากการไม่ดูแลรักษาธรรมชาติ วันนี้เราจึงจะมาแนะนำข้อดี ของการอนุรักษ์ป่าไม้

ในปัจจุบันป่าไม้ในประเทศไทยลดลงอย่างมากและมีในปริมาณที่น้อย นั่นก็อาจเป็นสาเหตุส่วนหนึ่งที่ทำให้ประเทศไทยมีอากาศร้อนและโดยเฉพาะในเมืองที่เห็นพืชพรรณป่าไม้ต่างๆน้อยมาก และยังคงมีผลเสียอื่นๆนอกจากทำให้อากาศร้อน เช่น ทรัพยากรธรรมชาติไม่เพียงพอ สัตว์ป่าไม่มีที่อยู่อาศัย เกิดภัยทางธรรมชาติต่างๆ แต่ถ้าเราสามารถอนุรักษ์ป่าไม้ได้อย่างสมบูรณ์จะมีข้อดีอะไรกันบ้าง

ป่าไม้สวยๆ

ป่าไม้

1.ลดโลกร้อน

ป่าไม้ถือเป็นส่วนสำคัญอย่างมากในการลกโลกร้อน ยิ่งโลกของเราถูกปกคลุมไปด้วยสีเขียวของต้นไม้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งทำให้โลกของเรามีอุณหภูมิต่ำลงมากเท่านั้น และนอกจานี้ก็ยังช่วยให้บรรยากาศชุ่มชื้นขึ้นอีกด้วย เพราะในบรรยากาศที่มีป่าปกคลุมจะมีไอน้ำในบรรยากาศมาก เนื่องจากมีน้ำจากการคายน้ำของพืช น้ำค้างจากใบไม้ และน้ำที่ระเหยขึ้นมาจากพื้นดิน ดังนั้นป่าไม้ก็เป็นส่วนที่ทำให้ฝนตกตามฤดูกาลอีกด้วย

2.อนุรักษ์ดินและน้ำ

ต้นไม้สูงใหญ่จะช่วยปกคลุมดิน และช่วยลดความรุนแรงของฝนที่ตกลงมาสู่พื้นดินได้ ช่วยดูดซับและกักเก็บน้ำเอาไว้  ส่วนเศษใบไม้และกิ่งไม้ก็ช่วยทำหน้าที่ซับน้ำบนพื้นดินและกักเก็บสะสมไว้ใต้ดิน ทำให้มีแหล่งน้ำใต้ดิน และค่อยๆระบายไปสู่แม่น้ำลำธาร ดังนั้นเราจึงมีน้ำใช้ตลอดทั้งปี

Forest

3.เป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ป่า

ป่าไม้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยที่สำคัญของสัตว์ป่าหลากหลายสายพันธุ์ เป็นทั้งแหล่งอาหารและแหล่งอนุรักษ์สัตว์อีกด้วย หากเราตัดไม้ทำลายป่า สัตว์ป่าก็จะไม่มีที่อยู่อาศัย นั่นอาจทำให้สัตว์ป่าบางชนิดสุญพันธุ์ได้ แต่ถ้าหากเรายังคงรักษาป่าไม้เอาไว้ก็จะเป็นแหล่งพัฒนาสายพันธุ์สัตว์ป่า เปอร์เซ็นต์ของสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ก็จะมีมากขึ้น

4.เป็นแหล่งทางวิชาการ

เนื่องด้วยป่าไม้เป็นแหล่งธรรมชาติชั้นเยี่ยมในการศึกษาหรือทำวิจัยต่างๆ เพราะป่าไม้ย่อมมีพืชพรรณนานาชนิดและสัตว์ป่าหลากหลายสายพันธุ์ แต่ถ้าหากไม่มีป่าไม้หรือป่าไม้มีน้อยลงก็อาจจะไม่สามารถค้นพบสายพันธุ์ของพืชหรือสัตว์ใหม่ๆได้ และก็ถือเป็นผลเสียอย่างมากในการศึกษาเพื่ออนาคต การเรียนในวิชาต่างๆ หรือจะเป็นการศึกษาเพื่อทำวิจัยเกี่ยวกับยาหรือโรคต่างๆ

ไฟไหม้ป่าไม้
Cal Fire firefighters monitor a backfire they lit to stop the spread of the Dixie fire in the Prattville community of unincorporated Plumas County, California on July 23, 2021. – The Dixie fire, which started only a few miles from the origin of the deadly Camp fire, has churned through more 150,000 acres and continues to burn towards rural communities. Several villages were evacuated in the face of the advancing “Dixie Fire”, which is suspected to have been caused by a tree falling on power cables. (Photo by JOSH EDELSON / AFP)
ผลกระทบไฟไหม้ป่าไม้
ผลกระทบไฟไหม้ป่าไม้

5.เป็นแหล่งป้องกันภัยทางธรรมชาติ

ป่าไม้สามารถลดความรุนแรงของอุทกภัยได้ จากการชะลอความเร็วของน้ำจากแนวป่าไม้ และช่วยลดความรุนแรงของพายุได้ ถือเป็นส่วนสำคัญอย่างมากในการอนุรักษ์ป่าไม้ไว้เพื่อป้องกันหรือลดความรุนแรงของภัยธรรมชาติ

6.เพิ่มปริมาณออกซิเจนในอากาศ

การสังเคราะห์แสงของพืชจะใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และได้รับก๊าซออกซิเจน ดังนั้นหากมีป่าไม้ในปริมาณมากก็จะทำให้เกิดก๊าซออกซิเจนมากขึ้นไปด้วย นั่นทำให้เรามีอากาศบริสุทธิ์ใช้มากขึ้นไปอีก

7.เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ

ป่าไม้ถือเป็นแหล่งที่สงบและร่มเย็น เพราะถูกปกคลุมไปด้วยต้นไม้สูงใหญ่ บดบังแสงแดดและอุณหภูมิสูงจากดวงอาทิตย์ได้ การไปนั่งหรือพักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติที่งดงามก็เป็นอีกตัวเลือกที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก

ป่าไม้ ธรรมชาติ
ความสวยงามป่าไม้ธรรมชาติ

8.เป็นแหล่งอนุรักษ์พันธุกรรม

ป่าไม้กว้างใหญ่เป็นแหล่งที่มีพืชพรรณและสัตว์ป่าหลากหลายสายพันธุ์ ถือเป็นแหล่งรวบรวมความหลากหลายทางชีวภาพของโลก ทำให้มีการถ่ายทอดทางพันธุกรรมของสัตว์และพืชเป็นไปตามธรรมชาติโดยที่ไม่มีผู้บุกรุก นั่นทำให้มีผลผลิตมากมาย อีกทั้งยังสามารถนำมาเลี้ยงดูเป็นพืชและสัตว์ทางเศรษฐกิจได้อีกด้วย

ธรรมชาติ
ความสวยงามของธรรมชาติ

9.สิ่งแวดล้อมดีขึ้น

สิ่งแวดล้อมดีขึ้นในที่นี้ก็เป็นภาพรวมของการที่ประเทศของเรามีป่าไม้ปกคลุมและให้ความร่มเย็นตลอดเวลา อากาศเย็นสบายก็จะทำให้มีจิตใจที่เบิกบานและก็ยังป้องกันภัยต่างๆ นั่นทำให้การใช้ชีวิตของเราในแต่ละวันจะมีความสุขเพิ่มมากขึ้นกว่าเก่า และสิ่งแวดล้อมในที่นี้ก็อาจจะเป็นครอบครัวหรือเศรษฐกิจใจประเทศที่จะพัฒนามากขึ้น

10.ด้านเศรษฐกิจ

ผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ได้มาจากป่าไม้ย่อมมีผลดีมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการดำรงชีวิตประจำวันของเรา แลกเปลี่ยนสินค้าให้เป็นเงินตรา ทำเป็นอาชีพหรือที่อยู่อาศัย นำมาแปรรูปต่างๆ และส่งออกเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจให้ดีขึ้น

อย่างที่กล่าวมานั้น เห็นได้ชัดว่าป่าไม้มีความสำคัญเป็นอย่างมากในทุกๆด้าน ทั้งทางตรงและทางอ้อม ถ้าหากเราช่วยกันอนุรักษ์ป่าไม้เอาไว้ก็จะเกิดผลดีมากมายตามมา ส่งผลให้โลกของเราน่าอยู่มากยิ่งขึ้น

ติดตามบทความใหม่ๆ…. ความสุข

ความสวยงามของธรรมชาติ… Nature

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here